Pred prípravou projektu

Chcete zrealizovať projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, no neviete, ako na to? Príprava a následná realizácia projektov spolufinancovaných z eurofondov je zložitý a časovo náročný proces. Odmenou však môže byť získanie nenávratných externých zdrojov na financovanie podnikateľských a rôznych rozvojových aktivít.

sima vám ponúka kvalifikované
poradenstvo pred prípravou projektu.

Eurofondy - Poradenstvo pred prípravou projektu

Vypracovanie projektu

Úspešnosť projektu často závisí od kvality jeho spracovania.
Aj malá nepozornosť môže znamenať jeho vyradenie už v procese formálneho hodnotenia. Dobre myslený projekt sa tak nedostane ani do odborného hodnotenia.

sima vám ponúka precízne
vypracovanie projektu.

Eurofondy - Vypracovanie projektu

Externý projektový manažment

Po schválení projektu nastupuje fáza samotnej realizácie projektu. Vyžaduje si to množstvo administratívnej práce,
ale aj znalosť príslušnej legislatívy, nariadení a usmernení. Kvalitným projektovým manažmentom prijímateľ zabezpečí,
že nenávratný finančný príspevok,
ktorý mu bol schválený, aj reálne vyčerpá.

sima vám ponúka spoľahlivý
externý projektový manažment.

Eurofondy - Externý projektový manažment